Niebuhr značenje

Niebuhr, Barthold Georg (1776–1831), njem. povjesničar i političar; napisao pregled rim. povijesti: Rimska povijest.