nezasićeni spojevi značenje

nezasićeni spojevi, org. kem. spojevi koji u molekuli imaju dvostruke ili trostruke veze pretežito između atoma ugljika (npr. olefini); nestabilniji su i reaktivniji od zasićenih spojeva.