nezaobljeni samoglasnik značenje

nezaobljeni samoglasnik, izgovara se bez zaobljenja usana: npr. hrv. (i, e, a), ili pak rum. (î) i rus. (ы).