Newfoundland značenje

Newfoundland, kanadski otok u SZ dijelu Atlantskoga oceana; 112 790 km2. Obrađeno je samo 0,2% otoka (krumpir i raž). Ribarstvo (bakalar, haringa). Ležišta željezne, cinkove, bakrene i olovne rude. 60% otoka pod šumama (ind. papira). Upravno središte St. John’s. Nekoliko međunar. zračnih luka (Gander). Zajedno sa SI dijelom poluotoka Labradora tvori pokrajinu Newfoundland and Labrador (405 212 km2, 512 930 st.). – pov U 17–18. st. N. je područje sukoba Francuske i Engleske, koja ga je anektirala nakon mira u Utrechtu 1713. Brit. dominion 1917–34. Nakon referenduma 1949. pristupio Kanadi.