New South Wales značenje

New South Wales, država u JI dijelu Australije; 801 600 km2, 6 371 745 st. Gl. grad Sydney; na području N. S. W. je i gl. grad Australije – Canberra (Australian Capital Territory). Sastoji se od obalnoga pojasa uz Tihi ocean, planinskoga područja u zaleđu (Australske alpe, Modro gorje i dr.) i ravnice na zapadu. Klima u primorju suptropska, u unutrašnjosti kontinentalna. Gl. rijeka Murray. Primorje i I gorski pristranci pod suptropskim šumama; na Z je savana. Gospodarski najrazvijenija država Australije. Poljodjelstvo, stočarstvo, šumarstvo, ribarstvo (tunj). Ležišta olova, srebra, ugljena, cinka, zlata, kobalta, volframa. Kovinarstvo; tekst., kem., drvna i prehr. ind. Gl. luka i zračna luka Sydney.