New Jersey značenje

New Jersey, sav. država na atlantskoj obali I SAD; 20 169 km2, 8 414 350 st. Pretežito ravničast kraj s naprednim poljodjelstvo (povrće, voće, žitarice). Rudna ležišta. Turizam (Atlantic city). Brodogradnja, rafinerije nafte; kovinarstvo, kem. i tekst. ind. Gl. grad Trenton. Gradovi u krajnjem SI dijelu tvore s New Yorkom jedinstvenu urbanističku aglomeraciju.