New Age značenje

New Age (engl.: novo doba), raznorodan kult. pokret nastao potkraj 20. st. na Zapadu (u SAD-u, potom u Europi); naglašava doživljaj i najavljuje novo doba koje donosi preobrazbu ljudske duše i svijeta u cjelini. Zasniva se na elementima istočnih religija, židovsko-kršć. tradiciji, gnozi, okultizmu te elementima modernih znanosti o prirodi pomiješanih s astrologijom.