Neumayr značenje

Neumayr, Melchior (1845–90), austr. geolog i paleontolog; među prvima primijenio znanost o evoluciji u paleontologiji; istraživao i Slavoniju.