netkani tekstil značenje

netkani tekstil, skupina tekstilnih plošnih proizvoda kojima se kompaktnost temelji uglavnom na koheziji među vlaknima postignutoj mehaničkim, kem. ili termičkim postupcima; izrađuje se najčešće od vlakana malih duljina, a klasificira se prema načinu učvršćivanja vlakna odn. niti (pust, flizelin).