nesvjesno značenje

nesvjesno, psihički procesi koji se zbivaju bez sudjelovanja svijesti, ono što nema subjektivni, doživljajni značaj; procesi koje ne prati apercepcija, znanje, doživljaj smisla (usp. podsvjesno). Sustavno proučavanje n. prvi je započeo S. Freud.