Nesactium značenje

Nesactium, naselje ilirskih Histra, danas Vizače kraj Pule; mnogobrojni arheol. nalazi (gradina, nekropola, kamena plastika). Pobjedom kraj N. ← 177. Rimljani su ovladali današnjom Istrom.