nepreživači značenje

nepreživači (Nonruminantia), podred sisavaca iz reda parnoprstaša; por.: vodenkonji i svinje.