Nepot značenje

Nepot, Julije (?–480), zapadnorim. car 474–475. Upravljao Dalmacijom; u Rimu svrgnuo cara Glicerija. I sam svrgnut, sklonio se u Dioklecijanovu palaču u Splitu, gdje je ubijen.