neparnoprstaši značenje

neparnoprstaši (lihoprstaši; Perissodactyla), red sisavaca kopitara s neparnim brojem prstiju; porodice: tapiri, nosorozi, konji.