neologizam značenje

neologizam (grč.), jezična novotvorina, kovanica, ili pak nova posuđenica iz drugoga jezika; riječ ili izraz novijega postanka, koji se u jeziku osjeća kao nov, ne pripada pučkom jeziku ili ustaljenoj jezičnoj tradiciji; npr. parobrod, zvučnik, snimatelj, menadžer (manager), barok, ekologija.