neohegelijanizam značenje

neohegelijanizam, filoz. smjer koji je krajem 19. i u 20. st. u Italiji, Nizozemskoj, Njemačkoj i angloam. zemljama obnovio Hegelovu filozofiju, posebice njegovo naučavanje o objektivnom duhu (Engleska: J. H. Stirling, F. H. Bradley, J. E. Mctaggart, B. Bosanquet; u SAD: W. T. Harris, J. Royce; u Italiji: A. Vera, B. Spaventa, B. Croce, G. Gentile, a u književnosti F. De sanctis).