Nelson značenje

Nelson, Horatio (1758–1805), brit. admiral; istaknuo se u borbama protiv revoluc. Francuske i Napoleona, os. pobjedama u pomor. bitkama kraj St. Vincenta 1797., Abukira 1798. i Trafalgara 1805 (u kojoj je poginuo); jedan od najvećih stratega pomor. ratovanja.