nehaj značenje

nehaj (lat. culpa), u kaznenom pravu, lakši oblik krivnje, kada je učinitelj bio svjestan da zabranjena posljedica može nastupiti, ali je olako držao da neće nastupiti. Usp. umišljaj.