negacija negacije značenje

negacija negacije, jedan od osnovnih zakona dijalektičkoga mijenjanja ukupne zbilje. Svaki je stupanj razvoja negacija prošloga, svaki budući negacija prethodnoga te se u okviru stalnih negacija odvija društv., misaoni i zbiljski razvoj.