neeuklidska geometrija značenje

neeuklidska geometrija, geometrija zasnovana na predodžbama prostora s više od 3 dimenzije dokučivima samo s pomoću računa; za razliku od euklidske, u n. g. kroz danu točku (u danoj ravnini) s danim pravcem postoji više paralela (hiperbolična n. g.) ili ne postoji nijedna paralela (eliptična n. g.). U euklidskoj g. zbroj kutova u trokutu iznosi 180°, u hiperboličnoj je manji od toga, a u eliptičnoj je veći.