Nebrija značenje

Nebrija ili (stariji oblik) Lebrixa, Elio Antonio (pr. ime A. Martínez de Cala y Jarana) (1441–1522), španj. humanist, gramatik, leksikograf, prevoditelj s klas. jezikâ. Usavršio sustav učenja lat. jezika. Pisac prve Kastiljske gramatike (1492), koja je ujedno i prva gramatika jednoga modernog eur. jezika. Latinsko-španjolski rječnik (1492).