Ndebele značenje

Ndebele (Matabele), bantuski narod u JZ Zimbabveu (1,8 mil. pripadnika) i Južnoafričkoj Republici (0,8 mil.). Ratari, stočari; rudari, najamni radnici. Ratnički su ogranak → Nguni koji sele iz Natala u 17. st. u Transvaal, a poč. 19. st. i u Zimbabve, gdje osnivaju svoju državu (Matabeleland).