Nazzari značenje

Nazzari, Amedeo (pr. ime A. Buffa) (1907–79), tal. film. glumac; od junačkih i ljubavničkih prelazi na karakterne likove. Pilot Luciano Serra; Caravaggio; Bengasi; Bandit; Suđenje gradu; Cabirijine noći.