nazor o svijetu značenje

nazor o svijetu ili svjetonazor, filoz oblik obuhvatnoga pogleda na svijet i vrjednovanja svijeta i čovjeka što ga prihvaća pojedinac ili zajednica.