navigacijski satelit značenje

navigacijski satelit, umjetni satelit u orbiti oko Zemlje, koji dojavljuje podatke važne za pomor. navigaciju i aeronavigaciju.