natura značenje

natura (lat.). 1. Priroda, narav. 2. Roba, proizvod, urod, ulov ili usluga kao platežno sredstvo umjesto novca.