Natorp značenje

Natorp, Paul (1854–1924), njem. filozof; vodeći predstavnik marburške neokantovske škole, poznat po djelu Platonov nauk o idejama. Bavio se pitanjem statusa prirodnih znanosti. Logički temelji egzaktnih znanosti.