nativizam značenje

nativizam (lat.), naučavanje da su neke ljudske funkcije, sposobnosti i karakterna obilježja »urođena«, tj. da postoje prije iskustva.