natapanje značenje

natapanje (navodnjavanje), hidrotehn. melioracijska mjera kojom se na poljoprivr. zemljište umjetnim putem dovodi voda.