Natan značenje

Natan (← 10. st.), žid. prorok koji je živio na dvoru kralja Davida; odgajatelj Salamunov.