nastava značenje

nastava, jedinstveni planski i organizirani odgojno-obrazovni proces u kojem se stječu znanja, umijeća i navike, razvijaju fiz. i psih. sposobnosti te odgajaju učenici.