Nassau značenje

Nassau, nekadašnje njem. vojvodstvo s gl. gradom Wiesbadenom. U ranome sr. vijeku pod Francima; poslije u posjedu kuće Nassau; 1866. pripojen Pruskoj. Nakon II. svj. r. u sastavu Hessena, a od 1947. Rheinland-Pfalza.