Nassau značenje

Nassau, gl. grad i luka Bahame; 210 832 st. Osn. u 17. st. Turizam.