nasljedne bolesti značenje

nasljedne bolesti (hereditarne bolesti), bolesti koje se javljaju kao posljedica poremećaja genetičkoga materijala; prenose se na potomstvo.