Narodno vijeće SHS značenje

Narodno vijeće SHS, središnje političko tijelo Slovenaca, Hrvata i Srba u Austro-Ugarskoj, osn. 5. 10. 1918. u Zagrebu. Za predsjednika je izabran A. Korošec, a za potpredsjednika A. Pavelić. Narodno je vijeće 19. 10. 1918. objavilo da preuzima vođenje politike za sve južnosl. zemlje u Monarhiji, a 29. 10. na sjednici Hrvatskoga sabora prihvaćen je zaključak o raskidu svih državnopravnih veza hrv. zemalja s Austro-Ugarskom i o osnivanju → Države SHS.