narodni odbor značenje

narodni odbor, prvotni organ vlasti na mjesnoj razini nastao za antifaš. oslobodilačkoga rata 1941–45. Povijesno, n. o. javlja se u različitim oblicima: mjesni, općinski, kotarski, gradski, okružni, oblasni.