Narodna stranka značenje

Narodna stranka, stranka koju su 1843. osnovali pristaše bivše Ilirske stranke. Nakon 1860. njezinom središnjom ličnošću bio je u prvo vrijeme J. J. Strossmayer. Od nje se 1862. odvojila Samostalna narodna stranka. N. s. vodila je borbu protiv Hrvatsko-ugarske nagodbe. Za bana I. Mažuranića 1873–80. N. s., pobijedivši na izborima, neznatno je 1873. revidirala spornu Nagodbu te primila u svoje redove ostatke poraženih madžarona. Iz N. s. istupili su M. Mrazović i dr., te su osnovali → Neovisnu narodnu stranku (1880). Podložna tuđinskom režimu, N. s. bila je na vlasti do 1906. kada je konačno propala na saborskim izborima.