Nardini značenje

Nardini, Pietro (1722–93), tal. skladatelj i violinski virtuoz. Skladao sonate, koncerte, kvartete (na prijelazu iz baroka u klasiku).