naratologija značenje

naratologija (lat.+grč.), nauk o umj. pripovijedanju temeljen na strukturalističkoj analizi knjiž. teksta.