Naram-Sin značenje

Naram-Sin (o. ← 2270. do ← 2233), babilonski vladar; njegove pobjede u Z Iranu i Arabiji prikazane su na steli (danas u Louvreu).