naracija značenje

naracija (lat.), umj. pripovijedanje o izmišljenim događajima, organizirano u skladu s piščevim knjiž. intencijama.