Nara značenje

Nara, kultura iz Kine, period Tang (7–10. st.); jako utjecala na jap. kulturu.