Nantung značenje

Nantung (pinyin Nantong), grad i luka na delti rijeke Yangtzea u I Kini; 472 829 st. Kult. središte (sveuč., muzeji, kazališta). Preradba pamuka, prehr. ind.