Nansen značenje

Nansen, Fridtjof (1861–1930), norv. polarni istraživač, zoolog i diplomat; istraživao Grenland i Arktik; kao visoki komesar Lige naroda bavio se repatrijacijom ratnih zarobljenika (1920–22) i pitanjem izbjeglica (→ Nansenova putovnica). Norveška ekspedicija na Grenland; Između leda i tundre. Nobelova nagrada za mir 1922.