nano- značenje

nano- (znak n), predmetak u nazivu decimalne jedinice, znači 10–9.