Nana značenje

Nana, mit božica plodnosti poštovana u starom vijeku u čitavoj Prednjoj Aziji, os. kod Šumerana i Babilonaca.