Namibija značenje

Namibija, država u Z Africi; 825 418 km2, 1 826 854 st. Gl. grad Windhoek. Sastoji se od pretežito niskoga obalnog pojasa (na J je pustinja Namib) i visokoga unutrašnjeg ravnjaka s izdvojenim gorskim lancima (Brandberg, 2606 m). Klima viših područja tropska; obalni pojas pod utjecajem hladne Bengelske struje. Za ljetnih pljuskova suhe zavale (Etosha Pan) pretvaraju se u plitka jezera. Trajne rijeke: Cunene, Kubango, Oranje. Savanska, pustinjska i polupustinjska vegetacija. Pučanstvo: Ovambo, Kavango, Herero, Damara, Bergdama i dr. Službeni jezik engleski, a rašireni su i burski (afrikaans) i njemački. Gospodarstvo se temelji na stočarstvu (goveda, ovce, koze) i rudarstvu (ležišta dijamanata, ruda urana, bakra, cinka, olova, mangana, vanadija). Uzgaja se kukuruz, proso, pšenica. Ribarstvo. Slabo razvijena ind. prerađuje proizvode stočarstva, ribarstva i rudarstva (talionice bakra i olova). Gl. luke Walvis bay i Lüderitz. Međunar. zračna luka Windhoek. – pov Starosjedioce Bušmane potisnuli su u 17. st. Hotentoti, koje su od 18. st. napadali pripadnici plemena Herero (iz skupine Bantu). Ratove Hotentota i Herera iskoristili su Nijemci i nametnuli svoj protektorat (Njemačka Jugozapadna Afrika, 1884–1915). U I. svj. r. Namibiju je okupirao Južnoafrički Savez, kojemu je 1920. Liga naroda povjerila mandat; 1949. on je anektirao N. i ignorirao rezoluciju Generalne skupštine UN-a o oduzimanju mandata. Borbu za neovisnost poveo je oslobodilački pokret SWAPO (Narodna organizacija Jugozapadne Afrike), koji je predvodio Samuel D. S. Nujoma. 1978–79. i 1980-ih snage Južnoafričke Republike napadale su uporišta SWAPO-a u J Angoli. Uz posredovanje UN-a 1988. postignut je mirovni sporazum (uz povlačenje snaga Južnoafričke Republike); nakon izbora 1989. Nujoma postaje predsjednik, a neovisnost Namibije proglašena je 1990. Nujoma je reizabran 1994. i 1999., a SWAPO je postao vodeća polit. stranka. Potkraj 1990-ih u pograničnom području Caprivi sukobi su sa separatističkom gerilom. 2004. za predsj. je izabran Hifikepunye L. Pohamba (SWAPO).