Namazga-Tepe značenje

Namazga-Tepe, arheol. lokalitet u Turkmenistanu; naselja (6 faza) od ← 4. do ← 2. tisućljeća (neolitikbrončano doba).