Nalješković značenje

Nalješković, Nikola (prije 1510–87), hrv. književnik iz Dubrovnika; autor pobožnih i ljubavnih pjesama u petrarkističkoj maniri; pisao komedije i poslanice. Pjesni bogoljubne; Maskerate; Dijaloga o zemaljskoj kugli.