nakit značenje

nakit, skupni naziv za predmete kojima čovjek ukrašava svoje tijelo i odjeću. Umj. oblikovanje nakita javlja se još u brončano doba; uz ukrasnu, nošenje nakita ima često i magičnu i erotičnu svrhu, a katkada treba istaknuti i soc. položaj te imovno stanje.